Muji.

Cover proposal for the Muji 2012 catalogue.
  • pabloestarriaga_portadas-muji_002
  • pabloestarriaga_portadas-muji_003
  • pabloestarriaga_portadas-muji_004